ترتیب بر اساس:
رونالد پیتر کینگ، بهرام رضائی (مترجم) رونالد پیتر کینگ
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - اردیبهشت 1391
650000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
بهرام رضائی بهرام رضائی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - مهر 1395
2400000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دی 1391
700000 ریال
پی سوماسونداران، بهرام رضایی (مترجم) پی سوماسونداران
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - فروردین 1401
900000 ریال
بهرام رضائی بهرام رضائی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - مرداد 1396
850000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - اسفند 1394
260000 ریال
بهرام رضایی بهرام رضایی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1394
1200000 ریال
بهرام رضایی بهرام رضایی
ناشر: نهر دانش - شهریور 1394
2300000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - دی 1393
3400000 ریال
بهرام رضایی بهرام رضایی
ناشر: نهر دانش - دی 1394
280000 ریال
بهرام رضائی، مجتبی مرئی بهرام رضائی
ناشر: دافوس - آذر 1387
30000 ریال
بهرام رضائی (گردآورنده) بهرام رضائی (گردآورنده)
ناشر: دافوس - آذر 1387
بهرام رضائی (گردآورنده) بهرام رضائی (گردآورنده)
ناشر: دافوس - آذر 1387
محمدمسعود بهمنی، بهرام رضائی، سیدمجتبی مرثی (ویراستار)، فاضل حسامی (مصحح) محمدمسعود بهمنی
ناشر: دافوس - اردیبهشت 1388
24000 ریال
سید صابر، بهرام رضایی (مترجم) سید صابر
ناشر: آکادمیک - آبان 1397
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد