ترتیب بر اساس:
بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) بروس جویس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1400
1150000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
بروس جویس، امیلی کالهون، مارشا ویل، محمدرضا بهرنگی (مترجم) بروس جویس
ناشر: کمال تربیت - شهریور 1402
2200000 ریال
دیوید هاپکینز، بروس جویس، امیلی کالهون، محمود مهرمحمدی (مترجم)، لطفعلی عابدی (مترجم) دیوید هاپکینز
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1398
330000 ریال
ناشر: کمال تربیت - 1383
36000 ریال
امیلی کالهون، بروس جویس، دیوید هاپکینز، لطفعلی عابدی (مترجم)، محمود مهرمحمدی (مترجم) امیلی کالهون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1399
600000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد