ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر آموخته - دی 1400
880000 ریال 792000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
ست گودین، امیر انصاری (مترجم)، امیرحسین حیدری (ویراستار) ست گودین
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1401
1520000 ریال 1368000 ریال
ست گودین، امیر انصاری (مترجم) ست گودین
ناشر: نشر آموخته - شهریور 1399
480000 ریال 140000 ریال
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1397
560000 ریال 504000 ریال
ناشر: نشر آموخته - مهر 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
ست گودین، امیر انصاری (مترجم)، علیرضا خاکساران (ویراستار) ست گودین
ناشر: نشر آموخته - اردیبهشت 1402
840000 ریال 756000 ریال
رایان هالیدی، امیر انصاری (مترجم)، سیما سرشار (ویراستار)، زهرا خانیانی (ویراستار) رایان هالیدی
ناشر: نشر آموخته - بهمن 1402
560000 ریال 504000 ریال
تام شرایتر، امیر انصاری (مترجم) تام شرایتر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1398
220000 ریال
جو ناوارو، امیر انصاری (مترجم) جو ناوارو
ناشر: نشر آموخته - مهر 1398
820000 ریال
تام شرایتر، امیر انصاری (مترجم) تام شرایتر
ناشر: نشر آموخته - اسفند 1398
140000 ریال
امیر انصاری، حسین صفی ده نایبی، امیرحسین خندان، نسیبه شاهکومحلی، الهام جعفریان، پدرام بیگوند امیر انصاری
ناشر: عالی قدر - اردیبهشت 1402
3250000 ریال
امیر انصاری، حسین صفی ده نایبی، امیرحسین خندان، نسیبه شاهکومحلی، الهام جعفریان، پدرام بیگوند امیر انصاری
ناشر: عالی قدر - اردیبهشت 1402
3250000 ریال
ناشر: دانشگاه اراک - دی 1399
300000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - اسفند 1401
1360000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - اسفند 1401
1620000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد