جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
الیزابت وردیک، ترور رومین، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - بهمن 1398
500000 ریال 450000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1403
550000 ریال 480000 ریال
الیزابت وردیک، مارجوری لیسووسکی، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی - بهمن 1401
450000 ریال 405000 ریال
الیزابت وردیک، خورشید همتی آهویی (مترجم)، نیما سرلک (ویراستار)، ماریکا هاینان(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1401
790000 ریال 711000 ریال
مارجوری لیزوسکیس، الیزابت وردیک، ژاله نوینی (مترجم) مارجوری لیزوسکیس
ناشر: ایران بان - فروردین 1403
1200000 ریال 1080000 ریال
الیزابت وردیک، ژاله نوینی (مترجم)، استیو مارک(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - فروردین 1403
1300000 ریال 1170000 ریال
الیزابت وردیک، افسانه طباطبایی (مترجم)، ماریه کا هین لن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: هفت هنر سپاهان - اردیبهشت 1399
600000 ریال 540000 ریال
الیزابت وردیک، پاملا اسپلند الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - خرداد 1399
1300000 ریال 1170000 ریال
الیزابت وردیک، افسانه طباطبایی (مترجم)، ماریه کا هین لن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: هفت هنر سپاهان - اردیبهشت 1399
300000 ریال 270000 ریال
پاملا اسپلند، الیزابت وردیک پاملا اسپلند
ناشر: نشرایران بان - آذر 1398
1300000 ریال 1170000 ریال
پاملا اسپلند، الیزابت وردیک پاملا اسپلند
ناشر: ایران بان - خرداد 1399
1300000 ریال 1170000 ریال
پاملا اسپلند، الیزابت وردیک پاملا اسپلند
ناشر: ایران بان - آذر 1398
1300000 ریال 1170000 ریال
الیزابت وردیک، پاملا اسپلند، ژاله نوینی (مترجم)، استیو مارک(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: ایران بان - آبان 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
پاملا اسپلند، الیزابت وردیک، ژاله نوینی (مترجم)، استیو مارک(تصویرگر) پاملا اسپلند
ناشر: ایران بان - آبان 1402
1300000 ریال 1170000 ریال
الیزابت وردیک، مریم عربی (مترجم)، نیما سرلک (ویراستار)، ماریکا هاینلن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1401
790000 ریال 711000 ریال
الیزابت وردیک، مریم عربی (مترجم)، نیما سرلک (ویراستار)، ماریکا هینلن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1401
980000 ریال 882000 ریال
نمایش 1 - 15 از 33 مورد