جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
کریستین شواب، کاساندرا فلورا، لیلا کاشانی وحید (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) کریستین شواب
ناشر: مهرسا - اسفند 1401
350000 ریال 315000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
کریستین شواب، فلورا کاساندرااس.، لیلا کاشانی وحید (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) کریستین شواب
ناشر: مهرسا - اسفند 1402
590000 ریال 531000 ریال
کریستین شواب، کاساندرا فلورا، لیلا کاشانی وحید (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) کریستین شواب
ناشر: مهرسا - مرداد 1402
590000 ریال 531000 ریال
فران نیومن - دآمیکو، فاطمه صادقیان (مترجم)، الهام اسلامی اشلقی (ویراستار) فران نیومن - دآمیکو
ناشر: مهرسا - اردیبهشت 1403
350000 ریال 315000 ریال
الن جاورنیک، لیلا کاشانی وحید (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، کالین ام. مدن(تصویرگر)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) الن جاورنیک
ناشر: مهرسا - مرداد 1402
450000 ریال 405000 ریال
یحیی طباطبایی، سحر سلیمان زاده آذر (ویراستار)، علیرضا اوسطی (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) یحیی طباطبایی
ناشر: مهر و ماه نو - آبان 1402
690000 ریال 621000 ریال
فاطمه صادقیان (ویراستار)، حامد اختیاری(مقدمه)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) فاطمه صادقیان (ویراستار)
ناشر: مهرسا - خرداد 1402
980000 ریال 882000 ریال
کریستین شواب، کاساندرا فلورا، لیلا کاشانی وحید (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر) کریستین شواب
ناشر: مهرسا - اسفند 1401
350000 ریال 315000 ریال
محمدرضا میرجلیلی، سوگند روشنی، مهدی امیریان، آزاده غنی فرد (ویراستار)، امیرحسین عباسی (ویراستار)، مهدی حصاری (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر) محمدرضا میرجلیلی
ناشر: مهر و ماه نو - 1403
3500000 ریال 3150000 ریال
محمدحسین انوشه، مرتضی نصیرزاده، هومن زندی (ویراستار)، عاطفه جوانمرد (ویراستار)، سارا سلطان محمدی (ویراستار)، رامتین خوشدل راد (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر)، تایماز کاویانی (گرافیست) محمدحسین انوشه
ناشر: مهر و ماه نو - 1403
3500000 ریال 3150000 ریال
علیرضا براتی، ریحانه زینلی (ویراستار)، کبری ملکی (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر) علیرضا براتی
ناشر: مهر و ماه نو - 1403
980000 ریال 882000 ریال
گروه مولفان مهر و ماه نو، گروه ویراستاران مهر و ماه (ویراستار)، رضا عباسی مقدم (تصویرگر)، تایماز کاویانی (گرافیست)، الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر) گروه مولفان مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - 1403
3950000 ریال 3555000 ریال
الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر)، تایماز کاویانی (گرافیست) الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر)
ناشر: مهر و ماه نو - 1403
4500000 ریال 4050000 ریال
تایماز کاویانی (گرافیست)، الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر) تایماز کاویانی (گرافیست)
ناشر: مهر و ماه نو - 1403
4500000 ریال 4050000 ریال
گروه مولفان مهر و ماه نو، گروه ویراستاران مهر و ماه (ویراستار)، الهام اسلامی اشلقی (تصویرگر) گروه مولفان مهر و ماه نو
ناشر: مهر و ماه نو - 1403
4500000 ریال 4050000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد