جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
برام استوکر، فاطمه یگانه (مترجم)، افسانه طباطبایی (ویراستار)، تانیا زامورسکی(بازنویسی) برام استوکر
ناشر: قدیانی - دی 1402
500000 ریال 450000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1403
550000 ریال 480000 ریال
فرانک اوکانر، محمد قصاع (مترجم)، افسانه طباطبایی (ویراستار) فرانک اوکانر
ناشر: قدیانی - مهر 1392
350000 ریال 315000 ریال
الیزابت وردیک، افسانه طباطبایی (مترجم)، ماریه کا هین لن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: هفت هنر سپاهان - اردیبهشت 1399
600000 ریال 540000 ریال
استفان زویگ، محمد قصاع (مترجم)، افسانه طباطبایی (ویراستار) استفان زویگ
ناشر: قدیانی - مهر 1392
350000 ریال 315000 ریال
ایان فلمینگ، سیده راضیه ابراهیمی (مترجم)، افسانه طباطبایی (ویراستار)، جان برنینگهام(تصویرگر) ایان فلمینگ
ناشر: قدیانی - بهمن 1400
550000 ریال 495000 ریال
ژول ورن، ندا هژبر (مترجم)، افسانه طباطبایی (ویراستار)، دیئنا مک فادن(بازنویسی) ژول ورن
ناشر: قدیانی - آبان 1401
500000 ریال 450000 ریال
کلر بامپتون، سپیده خلیلی (مترجم)، افسانه طباطبائی (ویراستار)، نیک واتن (تصویرگر) کلر بامپتون
ناشر: تولد - اسفند 1390
3500000 ریال 3150000 ریال
حمید گروگان، افسانه طباطبایی (ویراستار) حمید گروگان
ناشر: قدیانی - شهریور 1395
300000 ریال 270000 ریال
قاسمعلی فراست، افسانه طباطبایی (ویراستار) قاسمعلی فراست
ناشر: قدیانی - خرداد 1392
700000 ریال 630000 ریال
افسانه طباطبایی (مترجم) افسانه طباطبایی (مترجم)
ناشر: هفت هنر سپاهان - شهریور 1397
550000 ریال 495000 ریال
الیزابت وردیک، افسانه طباطبایی (مترجم)، ماریه کا هین لن(تصویرگر) الیزابت وردیک
ناشر: هفت هنر سپاهان - اردیبهشت 1399
300000 ریال 270000 ریال
سحر کاظمی، افسانه طباطبایی (ویراستار)، یونس انصاری (تصویرگر) سحر کاظمی
ناشر: تولد - تیر 1391
700000 ریال 630000 ریال
لین اولیور، هنری وینکلر، فرمهر منجزی (مترجم)، افسانه طباطبایی (ویراستار) لین اولیور
ناشر: هفت هنر سپاهان - آذر 1399
260000 ریال 234000 ریال
افسانه طباطبایی (مترجم) افسانه طباطبایی (مترجم)
ناشر: هفت هنر سپاهان - شهریور 1397
550000 ریال 495000 ریال
افسانه طباطبایی (مترجم) افسانه طباطبایی (مترجم)
ناشر: هفت هنر سپاهان - شهریور 1397
550000 ریال 495000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد