جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
منیرالدین اعتضادی (مترجم)، اشرف رحمانی (گردآورنده)، کورش طارمی (گردآورنده) منیرالدین اعتضادی (مترجم)
ناشر: راشین - بهمن 1391
25000 ریال 22500 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
برایان تریسی، ران آردن، حسین سلیمانی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - تیر 1389
25000 ریال
برایان تریسی، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: راشین - بهمن 1388
15000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - تیر 1389
30000 ریال
ناشر: راشین - 1397
130000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) برایان تریسی
ناشر: راشین - مرداد 1388
17500 ریال
اسماعیل حسینی (مترجم)، فرخ بافنده (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) اسماعیل حسینی (مترجم)
ناشر: راشین - خرداد 1389
25000 ریال
گری پول، سحر لقایی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) گری پول
ناشر: راشین - آذر 1386
18000 ریال
برایان تریسی، اشرف رحمانی (مترجم)، کورش طارمی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: راشین - اسفند 1390
20000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) برایان تریسی
ناشر: راشین - آذر 1388
12000 ریال
آزاده مبشر (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) آزاده مبشر (مترجم)
ناشر: راشین - آذر 1389
20000 ریال
برایان تریسی، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: راشین - خرداد 1389
15000 ریال
پیتر هوک، اندی واس، اسماعیل حسینی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) پیتر هوک
ناشر: راشین - شهریور 1391
25000 ریال
کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم)، دیوید هلر (گردآورنده)، جان آلکورن (نقاش) کورش طارمی (مترجم)
ناشر: راشین - مرداد 1387
25000 ریال
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) برایان تریسی
ناشر: راشین - 1387
18000 ریال
نمایش 1 - 15 از 50 مورد