ترتیب بر اساس:
جان بریث ویت، پیتر دراهوس، آراز بارسقیان (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) جان بریث ویت
ناشر: امیرکبیر - خرداد 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
ویلیام فیلیپس، رحیم قاسمیان (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) ویلیام فیلیپس
ناشر: ساقی - 1397
550000 ریال
محمد گذرآبادی، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) محمد گذرآبادی
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی - تیر 1393
195000 ریال
درو یانو، محمد گذرآبادی (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) درو یانو
ناشر: ساقی - فروردین 1391
400000 ریال
لیندا سیگر، محمد گذرآبادی (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) لیندا سیگر
ناشر: بنیاد سینمایی فارابی - دی 1398
220000 ریال
سیدحسن حسینی، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) سیدحسن حسینی
ناشر: ساقی - مهر 1392
670000 ریال
کریستین اترینگتن - رایت، روث داوتی، رحیم قاسمیان (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار)، پرویز بیانی(گرافیست) کریستین اترینگتن - رایت
ناشر: واحه - اردیبهشت 1402
1840000 ریال
جین چپمن، داریوش دل آرا (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) جین چپمن
ناشر: ساقی - بهمن 1392
230000 ریال
مریم برادران، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) مریم برادران
ناشر: روایت فتح - شهریور 1390
90000 ریال
پل وارد، حمیدرضا احمدی لاری (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) پل وارد
ناشر: ساقی - مهر 1391
130000 ریال
رضا داوری اردکانی، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) رضا داوری اردکانی
ناشر: فردایی دیگر - اردیبهشت 1392
160000 ریال
نفیسه ثبات، احمد فرهنگ نیا (ویراستار) نفیسه ثبات
ناشر: روایت فتح - مرداد 1391
210000 ریال
کریستین اترینگتن - رایت، روث داوتی، رحیم قاسمیان (مترجم)، احمد فرهنگ نیا (ویراستار)، مریم امینی (ویراستار)، پرویز بیانی(گرافیست) کریستین اترینگتن - رایت
ناشر: واحه - اردیبهشت 1402
1720000 ریال
زهرا صالحی زاده، احمد فرهنگ نیا (ویراستار)، مجتبی کوهینی تفرشی (محقق)، سمیه جلیلی (محقق)، مریم لطفی (محقق)، فهیمه پورمند (محقق)، مرضیه لطفی (محقق) زهرا صالحی زاده
ناشر: تندیس شب - اسفند 1391
40000 ریال
هاله عابدین، احمد فرهنگ نیا (ویراستار)، نفیسه ثبات (محقق) هاله عابدین
ناشر: روایت فتح - تیر 1391
15000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد