ترتیب بر اساس:
کلاوس هافمن، استیو چیانگ، احمدرضا عظیمیان (مترجم)، مجید ملکی (ویراستار) کلاوس هافمن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - مرداد 1393
750000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1403
550000 ریال 480000 ریال
ریچارد ای .زونتاگ، کلاوس بورگناک، احمدرضا عظیمیان (مترجم) ریچارد ای .زونتاگ
ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان - مهر 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
ریچارد ای .زونتاگ، کلاوس بورگناک، احمدرضا عظیمیان (مترجم) ریچارد ای .زونتاگ
ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان - آبان 1391
800000 ریال
ناشر: پویش اندیشه، نگین ایران - بهمن 1394
250000 ریال 225000 ریال
کلاوس هافمن، استیو چیانگ، احمدرضا عظیمیان (مترجم) کلاوس هافمن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1402
2500000 ریال
کلاوس هافمن، استیو چیانگ، احمدرضا عظیمیان (مترجم)، مجید ملکی (ویراستار) کلاوس هافمن
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - مهر 1392
183000 ریال
جان.ام. سیمبالا، یونس ا. چنگل، احمدرضا عظیمیان (مترجم)، داود طغرایی (مترجم) جان.ام. سیمبالا
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - 1389
290000 ریال
جان.ام. سیمبالا، یونس ا. چنگل، احمدرضا عظیمیان (مترجم) جان.ام. سیمبالا
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - مهر 1393
950000 ریال
بیژن دیبایی نیا، احمدرضا عظیمیان، مصطفی غیور، فرشید آقاداودی، حسن تیموری، شهرام لنجان نژادیان، احمد صابونچی، مسعود سبحانی بیژن دیبایی نیا
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - دی 1388
146000 ریال
جان.ام. سیمبالا، یونس ا. چنگل، احمدرضا عظیمیان (مترجم)، داود طغرایی (مترجم) جان.ام. سیمبالا
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - خرداد 1390
990000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، ون وایلن، کلاوس بورگناک، احمدرضا عظیمیان (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - آبان 1389
230000 ریال
جان.ام. سیمبالا، یونس .ای سنجل، احمدرضا عظیمیان (مترجم)، داود طغرایی (مترجم) جان.ام. سیمبالا
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر - مرداد 1390
95000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین سونتاگ، گوردن ون وایلن، احمدرضا عظیمیان (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1381
32000 ریال
وی.پی. واساندانی، احمدرضا عظیمیان (مترجم) وی.پی. واساندانی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1381
45000 ریال
بیژن دیبایی نیا، احمدرضا عظیمیان، مصطفی غیور، فرشید آقاداودی، حسن تیموری، شهرام لنجان نژادیان، احمد صابونچی، مسعود سبحانی بیژن دیبایی نیا
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - مرداد 1385
98000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد