جستجوی دقیق تر
موضوع:
ترتیب بر اساس:
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1402
4500000 ریال 4050000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی 1390
500000 ریال 250000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1388
60000 ریال 30000 ریال
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - فروردین 1388
500000 ریال 250000 ریال
موسسه مدیریت پروژه (PMI)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه (PMI)
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1389
500000 ریال 250000 ریال
سیدضیاء حسینی، محمود گلابچی سیدضیاء حسینی
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
2600000 ریال 2340000 ریال
دکتر امیرحسین خامنه (مترجم)، دکتر حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) دکتر امیرحسین خامنه (مترجم)
ناشر: آدینه - 1403
3200000 ریال 2880000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد