ترتیب بر اساس:
مهدی شاپوری (به اهتمام) مهدی شاپوری (به اهتمام)
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - آبان 1397
240000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
ناشر: دبیزش - اسفند 1394
240000 ریال
حمیدرضا بخشی نیکو حمیدرضا بخشی نیکو
ناشر: زمزم هدایت - اردیبهشت 1394
125000 ریال
سهیل گودرزی، سجاد محسنی، رحیم ایلغمی سراسکانرود، علی مهدی زاده (ویراستار)، مهدی احمدیان (ویراستار) سهیل گودرزی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - آذر 1398
380000 ریال
ناشر: شهید کاظمی - شهریور 1398
180000 ریال
ناشر: فروزش - شهریور 1396
150000 ریال
محمد علی زاده محمد علی زاده
ناشر: رستم و سهراب - آذر 1394
140000 ریال
محمدحسین نجاتی محمدحسین نجاتی
ناشر: پژوهندگان راه دانش - مرداد 1399
500000 ریال
ناشر: جوینده - مهر 1398
1200000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد