ترتیب بر اساس:
کوین لینچ، سیدحسین بحرینی (مترجم) کوین لینچ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1395
1000000 ریال 900000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: علم - تیر 1396
2250000 ریال 2025000 ریال
حسن بلخاری قهی حسن بلخاری قهی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1401
900000 ریال
رابرت ای. بیرگار، مجتبی رفیعیان (مترجم) رابرت ای. بیرگار
ناشر: آگاه - آبان 1401
1000000 ریال 900000 ریال
پروین پرتوی پروین پرتوی
ناشر: فرهنگستان هنر - 1394
300000 ریال
مجتبی رفیعیان مجتبی رفیعیان
ناشر: آرمان شهر - مهر 1394
480000 ریال
علی مدنی پور، بهادر زمانی (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) علی مدنی پور
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1390
100000 ریال
الکساندر کاتبرت، حمیدرضا پارسی (مترجم)، آرزو افلاطونی (مترجم) الکساندر کاتبرت
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - خرداد 1397
270000 ریال
رم کولهاس، آیزنمن رم کولهاس
ناشر: کتابکده کسری - آذر 1395
150000 ریال
مهشید شکوهی (گردآورنده) مهشید شکوهی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه هنر - اسفند 1391
60000 ریال
محمد نقی زاده محمد نقی زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - مرداد 1392
140000 ریال
لئون کرییر، مهرداد قیومی بیدهندی (زیرنظر) لئون کرییر
ناشر: نهادگرا - خرداد 1390
42000 ریال
امیر آتشکارمقدم، محمد شکریان امیر آتشکارمقدم
ناشر: علم و دانش - اردیبهشت 1402
1000000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین - آبان 1398
320000 ریال
راجر ترنسیک، مریم محمدی (مترجم)، سیاوش روزبه (مترجم) راجر ترنسیک
ناشر: دانشگاه هنر - مهر 1399
540000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد