ترتیب بر اساس:
محمدعلی موحد(گردآورنده) محمدعلی موحد(گردآورنده)
ناشر: ماهی - مرداد 1402
4756000 ریال 4280400 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
سودابه کریمی سودابه کریمی
ناشر: روزنه - خرداد 1401
4650000 ریال 4185000 ریال
محمدجواد اعتمادی محمدجواد اعتمادی
ناشر: معین - اردیبهشت 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
پروانه عروج نیا پروانه عروج نیا
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - آبان 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: اطلاعات - خرداد 1395
150000 ریال
ناشر: نشر نی - بهمن 1398
860000 ریال
ناشر: نشر نی - بهمن 1398
760000 ریال
سیامک سینایی (به اهتمام) سیامک سینایی (به اهتمام)
ناشر: لوح فکر - خرداد 1396
250000 ریال
الهام هادی نجف آبادی، علی ایرانمنش الهام هادی نجف آبادی
ناشر: سنجاق وابسته به شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف معاصر - تیر 1402
1400000 ریال
محمدامین مروتی محمدامین مروتی
ناشر: بازتاب - اسفند 1395
280000 ریال
مجتبی صفرعلیزاده مجتبی صفرعلیزاده
ناشر: شعر سپید - بهمن 1395
160000 ریال
علی تاجدینی علی تاجدینی
ناشر: قطره - اردیبهشت 1396
110000 ریال
معصومه حبیب وند معصومه حبیب وند
ناشر: ندای کارآفرین - خرداد 1399
335000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه(رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب) - آذر 1402
3200000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد