ترتیب بر اساس:
مارک اسموژنسکی (مترجم)، شهرام شیدایی (مترجم)، چوکا چکاد (مترجم)، ویسواوا شیمبورسکا(شاعر) مارک اسموژنسکی (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - فروردین 1403
1250000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
تادئوش روژویچ تادئوش روژویچ
ناشر: افراز - خرداد 1396
1100000 ریال 990000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا، ملیحه بهارلو (مترجم)، احمد پوری (ویراستار) ویسواوا شیمبورسکا
ناشر: نشر چشمه - آذر 1401
700000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا، بهمن طالبی نژاد (مترجم) ویسواوا شیمبورسکا
ناشر: نشر چشمه - بهمن 1398
140000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا (شاعر) ویسواوا شیمبورسکا (شاعر)
ناشر: نیماژ - اردیبهشت 1395
90000 ریال
هالینا پوشویاتوتووسکا، علیرضا دولتشاهی (مترجم)، ایونا نویسکا (مترجم) هالینا پوشویاتوتووسکا
ناشر: بال - مرداد 1389
42000 ریال
علیرضا دولتشاهی (مترجم) علیرضا دولتشاهی (مترجم)
ناشر: بال - فروردین 1394
75000 ریال
پاپ جان پل دوم، یرژی پترکیئویچ (مترجم) پاپ جان پل دوم
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - آبان 1394
140000 ریال
سهیل ایزدی(شاعر) سهیل ایزدی(شاعر)
ناشر: عقیق برتر - تیر 1402
450000 ریال
ایونا نوویسکا (مترجم)، علیرضا دولتشاهی (مترجم)، ویسواوا شیمبورسکا (شاعر) ایونا نوویسکا (مترجم)
ناشر: بال - آبان 1392
62000 ریال
پاپ جان پل دوم پاپ جان پل دوم
ناشر: نشر نون - اسفند 1393
60000 ریال
ضیاء قاسمی (مترجم)، هالینا پوشویاتوتووسکا (شاعر) ضیاء قاسمی (مترجم)
ناشر: سرزمین اهورایی - اسفند 1394
930000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد