ترتیب بر اساس:
مارک اسموژنسکی (مترجم)، شهرام شیدایی (مترجم)، چوکا چکاد (مترجم)، ویسواوا شیمبورسکا(شاعر) مارک اسموژنسکی (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - فروردین 1403
1250000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
تادئوش روژویچ تادئوش روژویچ
ناشر: افراز - خرداد 1396
1100000 ریال 990000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا، رضا عظیمی (مترجم) ویسواوا شیمبورسکا
ناشر: فصل پنجم - بهمن 1398
800000 ریال 720000 ریال
ضیاء قاسمی (مترجم)، هالینا پوشویاتوتووسکا (شاعر) ضیاء قاسمی (مترجم)
ناشر: سرزمین اهورایی - اسفند 1394
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: حرفه هنرمند - تیر 1399
890000 ریال 801000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا، ایونا نوویسکا (مترجم)، علیرضا دولتشاهی (مترجم) ویسواوا شیمبورسکا
ناشر: نگارستان اندیشه - اسفند 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا، ملیحه بهارلو (مترجم)، احمد پوری (ویراستار) ویسواوا شیمبورسکا
ناشر: نشر چشمه - آذر 1401
700000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا، بهمن طالبی نژاد (مترجم) ویسواوا شیمبورسکا
ناشر: نشر چشمه - بهمن 1398
140000 ریال
ویسواوا شیمبورسکا، عرفان کریمی نجات (مترجم) ویسواوا شیمبورسکا
ناشر: آنیما - اردیبهشت 1399
150000 ریال
آدام میتسکیه ویچ، علیرضا دولتشاهی (مترجم)، ایونا نویسکا (مترجم) آدام میتسکیه ویچ
ناشر: بال - مرداد 1389
45000 ریال
هالینا پوشویاتوتووسکا، علیرضا دولتشاهی (مترجم)، ایونا نویسکا (مترجم) هالینا پوشویاتوتووسکا
ناشر: بال - مرداد 1389
42000 ریال
آدام میتسکیه ویچ، علیرضا دولتشاهی (مترجم) آدام میتسکیه ویچ
ناشر: بال - فروردین 1394
80000 ریال
علیرضا دولتشاهی (مترجم) علیرضا دولتشاهی (مترجم)
ناشر: بال - فروردین 1394
75000 ریال
ایونا نوویسکا (مترجم)، علیرضا دولتشاهی (مترجم)، ویسواوا شیمبورسکا (شاعر) ایونا نوویسکا (مترجم)
ناشر: بال - آبان 1392
62000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد