ترتیب بر اساس:
ناشر: رسا - آبان 1393
1250000 ریال 1125000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
ذبیح الله منصوری (مترجم)، مارسل بریون(گردآورنده) ذبیح الله منصوری (مترجم)
ناشر: نگاه - بهمن 1401
3950000 ریال 3555000 ریال
ذبیح الله منصوری (مترجم)، مارسل بریون (گردآورنده) ذبیح الله منصوری (مترجم)
ناشر: بهزاد - 1391
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
180000 ریال
هرولد لمب هرولد لمب
ناشر: ارمغان - اسفند 1393
350000 ریال
هرولد لمب، علی جواهرکلام (مترجم) هرولد لمب
ناشر: دنیای کتاب - بهمن 1390
150000 ریال
هرولد لمب هرولد لمب
ناشر: پر - شهریور 1395
170000 ریال
کاوه نجف پورسرابی (مترجم) کاوه نجف پورسرابی (مترجم)
ناشر: اندیشه نو - آذر 1393
70000 ریال
مهدی فرهانی منفرد مهدی فرهانی منفرد
ناشر: مدرسه - شهریور 1391
35000 ریال
محمد احمدپناهی محمد احمدپناهی
ناشر: ترفند - آذر 1387
12000 ریال
محمد احمدپناهی محمد احمدپناهی
ناشر: نشر باد - شهریور 1398
70000 ریال
عباس رمضانی عباس رمضانی
ناشر: کتاب تارا - مرداد 1398
60000 ریال
فرشاد موتمنی فرشاد موتمنی
ناشر: محقق - تیر 1394
70000 ریال
هرولد لمب، علی جواهرکلام (مترجم) هرولد لمب
ناشر: ایران جوان - اردیبهشت 1390
65000 ریال
شهاب رمضانی شهاب رمضانی
ناشر: دیاکو - اسفند 1402
1050000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد