ترتیب بر اساس:
مهدی رجبی مهدی رجبی
ناشر: دنیای نو - بهمن 1394
1200000 ریال 1080000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
علی اصغر مقدس علی اصغر مقدس
ناشر: بهمن برنا - شهریور 1399
800000 ریال 720000 ریال
ابوالفضل قنبری ابوالفضل قنبری
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - تیر 1392
80000 ریال
حمزه محمدی حمزه محمدی
ناشر: مجد - 1394
1900000 ریال
ناشر: الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - دی 1395
50000 ریال
ناشر: توانمندان - شهریور 1399
450000 ریال
سیدعلی هاشمیان فر سیدعلی هاشمیان فر
ناشر: جامعه شناسان - مهر 1395
1300000 ریال
زهرا موسوی زهرا موسوی
ناشر: اساتید دانشگاه - فروردین 1403
1100000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد