ترتیب بر اساس:
جاشوا روزن باوم، جاشوا پرل، محسن اسکندری نیا (مترجم)، پگاه خوشجو (مترجم) جاشوا روزن باوم
ناشر: نور علم - بهمن 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1403
550000 ریال 480000 ریال
جاشوا روزن باوم، جاشوا پرل، محسن اسکندری نیا (مترجم)، پگاه خوشجو (مترجم) جاشوا روزن باوم
ناشر: نور علم - بهمن 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
مایک بلافیور، رضا رنجبر (مترجم)، زینب آذریان (ویراستار) مایک بلافیور
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - بهمن 1400
1700000 ریال
علی دیواندری علی دیواندری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1396
1600000 ریال
علی حسن زاده، زهرا نجفی، رضا رضایی علی حسن زاده
ناشر: جنگل - آذر 1397
400000 ریال
علی دیواندری، حجت الله گودرزی علی دیواندری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1396
450000 ریال
مصطفی جوادی، محمد عبدالهی ارفع مصطفی جوادی
ناشر: یاد عارف - مرداد 1394
80000 ریال
ناشر: شرکت سرمایه گذاری تدبیر - آبان 1385
100000 ریال
جاشوا روزن باوم، جاشوا پرل جاشوا روزن باوم
ناشر: اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - اسفند 1395
280000 ریال
مصطفی جوادی، محمد عبدالهی ارفع مصطفی جوادی
ناشر: اساتید دانشگاه - دی 1395
90000 ریال
محمدشریف ملک زاده محمدشریف ملک زاده
ناشر: جنگل، جاودانه - دی 1395
150000 ریال
نفیس عالم، لوکیش گوپتا، بالا شان موگام، فرزانه بیک زاده عباسی (مترجم) نفیس عالم
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، نشر علمی و دانشگاهی - بهمن 1402
2500000 ریال
ایب کافنس، ناصر ابراهیمی (مترجم)، مریم کریمی کندوله (مترجم)، صلاح ابراهیمی (مترجم) ایب کافنس
ناشر: نور علم - آذر 1400
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد