ترتیب بر اساس:
محمد خاتمی محمد خاتمی
ناشر: پایا - اسفند 1397
1500000 ریال 1350000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
ناشر: علم - مرداد 1402
2550000 ریال 2295000 ریال
ناشر: طرحان - اردیبهشت 1395
190000 ریال
ناشر: عصر جوان، موفقیت - مرداد 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد