ترتیب بر اساس:
سوز اورمن، فاطمه باغستانی (مترجم) سوز اورمن
ناشر: البرز - مهر 1400
300000 ریال 240000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 760000 ریال
ریک ادلمن، نفیسه معتکف (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) ریک ادلمن
ناشر: نسل نو اندیش - فروردین 1386
42000 ریال
توماس جی. استانلی، سپهر توکلی (مترجم) توماس جی. استانلی
ناشر: صبح صادق - اردیبهشت 1393
180000 ریال
تامس ج. استنلی، سپهر توکلی (مترجم) تامس ج. استنلی
ناشر: پندار تابان - بهمن 1402
1630000 ریال
سوز اورمن، کاملیا داودی (مترجم) سوز اورمن
ناشر: ادبیات معاصر - مهر 1399
430000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد