ترتیب بر اساس:
امید بزرگ حداد، محمد دلپسند، مائده عنایتی، عاطفه فتحی (ویراستار) امید بزرگ حداد
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آبان 1400
850000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
سمانه سیف اللهی آغمیونی، امید بزرگ حداد، فاطمه جهانگیری (ویراستار) سمانه سیف اللهی آغمیونی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1402
2100000 ریال
یئوکانگ تانگ، لاری دبلیو. میز یئوکانگ تانگ
ناشر: نوآور - شهریور 1395
350000 ریال
الهام قوچانیان حقوردی، امید خراشادیزاده الهام قوچانیان حقوردی
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان - اردیبهشت 1402
1600000 ریال
ناشر: معتبر( وابسته به موسسه فرهنگی هنری آداب ) - آذر 1395
150000 ریال
اری دبلیو میز، امید بزرگ حداد (مترجم)، الهه فلاح مهدی پور (مترجم)، مصطفی فرهادیان (مترجم)، مریم نوربخش (ویراستار) اری دبلیو میز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1400
1200000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد