کتاب شیمی آلی 1

ناشر: علوم دانشگاهی
تاریخ نشر: آذر 1399
تعداد صفحه: 560
شابک: 964-6186-28-9
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 773 گرم
موجودی:
در حال حاضر این کتاب در سایت عرضه نشده است.
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب
 • راهنمای شیمی آلی 1 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • شیمی آلی 2 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • شیمی آلی ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار)
 • شیمی آلی 2 باتجدید نظرو اصلاحات ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، احمد میرشکرائی (مترجم)
 • راهنمای شیمی آلی 1 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • شیمی آلی 2 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • شیمی آلی ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار)
 • شیمی آلی 2 باتجدید نظرو اصلاحات ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، احمد میرشکرائی (مترجم)
 • راهنمای شیمی آلی 1 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • شیمی دارویی ~طیبه پرتوی، سیداحمد میرشکرایی (ویراستار)
 • شیمی آلی 2 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • فن آوری خمیر و کاغذ ~گری اسموک، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • شیمی آلی 1 ~رابرت نیلسون بوید، رابرت تورنتون موریسون، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • راهنمای شیمی آلی 1 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • شیمی آلی 2 ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، سیداحمد میرشکرایی (مترجم)
 • راهنمای شیمی آلی2 ~نیلسون بوید، تورنتون موریسون، احمد میرشکرائی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، علی سیدی اصفهانی (مترجم)
 • شیمی آلی 2 باتجدید نظرو اصلاحات ~رابرت تورنتون موریسون، رابرت نیلسون بوید، علی سیدی اصفهانی (مترجم)، عیسی یاوری (مترجم)، احمد میرشکرائی (مترجم)