کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع

ناشر: اشراقی، صفار
تاریخ نشر: 1402
تعداد صفحه: 276
شابک: 978-964-388-316-4
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 398 گرم
1,850,000 ریال 1,665,000 ریال
تخفیف: 185000 ریال (10%)
فروش ویژه
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
از طرف مولف کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع
پیشگفتار

با توجه به این که کتابهای مفید و ارزشمندی در زمینه ی روش شناسی به طور اعم و روش شناسی در مدیریت ارائه شده است اما به نظر می رسد در برخی از آثار عمده ای از افراد بعضأ استراتژی پژوهش را بجای شیوه پژوهش و حتی در برخی موارد فلسفه پژوهش را به عنوان شیوه پژوهش مطرح کرده اند. اگر چه این وضعیت در آثار غربی ها نیز دیده می شود، برای مثال در آثار صاحبنظران غربی روش شناسی، واژه ی Method به معانی مختلفی به کار رفته است، برخی محققان از آن به عنوان ابزار گردآوری داده های اطلاعاتی یاد کرده اند، عده ای دیگر آن را به عنوان تکنولوژی متکی بر تئوریهای خاص نظیر روان سنجی مدنظر قرار داده اند، عده ای دیگر برای نام گذاری فلسفه های جامع پژوهشی نظیر پدیدارشناسی و روش شناسی مردم نگارانه مورد استفاده قرار داده اند و گروهی آن را در قالب روش شناسی های تئوری خاص نظیر شبکه خزانه برای طرح روش شناسانه نظریه سازه ی اجتماعی مطرح کرده اند. از این رو، تنوع معانی نه تنها در مورد واژه ی Method بلکه در مورد فلسفه ها، استراتژیها و رویکردها نیز مطرح شده است. در این دو جلد مؤلفان برآنند تا تصویری جامع به خوانندگان ارائه دهند. جهت گیری های پژوهش به صورت ۱) بنیادی ۲) کاربردی ۳) ارزیابی مطرح می شود که متاسفانه در ایران به جای جهت گیری سوم و توسعه ای مرسوم شده است که در ضمیمه ی فصل اول در مورد سه جهت گیری فرق مواردی شرح داده شده است.

هر پژوهشی که انجام می شود ممکن است از نظر مبنای و فلسفی بریک یا تعدادی از فلسفه های پژوهش نظیر ۱) اثبات گرایی ۲) رئالیسم ۳) ساخت گرایی ۴) و تئوری انتقادی استوار باشد. رویکرد با رویکردهای ۱) قیاسی ۲) تطبیقى 3) استقرایی را در پیش گیرد (در اینجا محقق ممکن است از جزء به کل یا از کل به جزء نتیجه گیری کند یا از مقایسه چند پدیده یا مشاهده دست به نتیجه گیری کند) ممکن است استراتژی یا استراتژیهای ۱) آزمایشی (تجربی) ۲) پیمایش ۳) مطالعات موردی ۴) تئوری مفهوم سازی بنیادی ۵) مردم نگاری ۶) اقدام پژوهی را در پیش گیرد که ۴ استراتژی آخر استراتژی های پژوهش های کیفی اند که در جلد دوم مورد بحث قرار می گیرد. پژوهشگر ممکن است افق زمانی مقطعی یا چند مقطعی را مدنظر قرار دهد و از شیوه های مصاحبه / مشاهده / پرسش نامه اسناد و مدارک و... برای گردآوری داده ها استفاده کند. جلد اول و دوم کتاب به گونه ای تدوین شده که پیام فرآیند تحقیق را تحت پوشش قرار می دهد. به همین منظور در جلد اول به تفصیل در استراتژی پیمایش و تجربی را مورد و بحث قرار می دهیم و در جلد دوم که پژوهش کیفی است ضمن بحث از مبانی فلسفی پژوهش، استراتژیهای چهارگانه مطالعه موردی، تئوری مفهوم سازی بنیادی، مردم نگاری و اقدام پژوهی و همین طور روشها و شیوه های تحلیل داده های کیفی را مورد بررسی قرار می دهیم. بی تردید نقطه نظرات صاحبنظران در غنای چاپ های آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب