کتاب معنای تفکر چیست؟

ناشر: مرکز
تاریخ نشر: دی 1401
تعداد صفحه: 116
شابک: 978-964-305-895-1
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 142 گرم
580,000 ریال
خریداران به همراه این کتاب، موارد زیر را نیز سفارش داده اند
مرور کتاب
از بانک اطلاعات نشریات کشور

پس از یک دوره تفسیر ایرانی از هایدگر، گویی اجماعی بر سر این نکته ایجاد شده است که باید به ترجمه خود آثار این فیلسوف چالش انگیز پرداخته شود تا به توضیح دست چندم از وی. کتاب «معنای تفکر چیست؟» از هایدگر و با ترجمه فرهاد سلمانیان به بازار نشر ره یافته و مترجم بر لزوم ترجمه خود آثار هایدگر نیز اشاره و تاکید کرده است. این کتاب کم حجم، درسگفتارهای سال 52 - 1951 است که به دوره هایدگر متاخر تعلق دارد. هایدگر، تفکر را به ساحت وجود و نه موجود پیوند زده است و از این رهگذر به تبیین مفاهیمی چون تکنولوژی و دازاین و مفاهیمی از این دست پرداخته است. «ما هنگامی به آنچه تفکر نامیده می شود، دست می یابیم که خود مستقلاً فکر کنیم. برای آنکه چنین تلاشی به موفقیت برسد، ما باید آماده یادگیری نحوه تفکر باشیم.» اما «به محض آنکه خود را وقف این یادگیری کنیم و این امر را بپذیریم، پیشاپیش نیز اذعان کرده ایم که هنوز قادر به تفکر نیستیم.» بی شک هایدگر می خواست به تفکر، ساحتی تقدیم کند که در مقابل آنچه تفکر معاصر مورد تقلیل و افول واقع شده، قرار گیرد. به عبارتی تفکر پوزیتیویستی قرن بیستم. هایدگر در این رساله در پی جستن معنای تفکر است اما از نیچه بهره می برد تا به عبارتی به تفکر عمق بخشد بی آنکه معنایی سر راست از آن ارائه دهد. «تفکر نیچه، مسیری معطوف به رهایی از روح انتقام تلقی می شود... همین که انسان از انتقام رهایی یابد، برای من پلی است به والاترین امیدها و رنگین کمانی از پس توفان های طولانی.» اما تنها انسان فراگذرنده از پل «رهایی از انتقام» می تواند عبور کند. انسان فراگذرنده به سوی اراده یی می رود که خواستار بازگشت جاودانه همان است. هایدگر معتقد است که در زمان ما «اندیشه برانگیزترین امر همان است که ما هنوز فکر نمی کنیم و همچنان نیز فکر نمی کنیم و در این میان وضعیت جهان مدام اندیشه برانگیزتر می شود.» و این رفتن به سمت تفکر و در عین حال جا ماندن از آن، دشواری وضعیت تفکر در عصر ما است.
    
علی ایحال، با فرو خفتن تب هایدگر و میل عده یی از مترجمان به ترجمه آثار اولیه، می توان روزنه یی را امید داشت تا از آن منظر، مساله تفکر در ایران یک بار دیگر لرزه هایی در عرصه های خود ایجاد کند. اما این بار با دوری جستن از تفسیرهای ساده انگارانه از چنین فیلسوفان: تفسیرهایی که بیشتر در کار چفت کردن «این و آن» به هم هستند تا باز کردن به سمت «راه های جنگلی». چنان که خود هایدگر می گفت.

به نقل از اعتماد

کتابهایی با موضوعات مشابه
از پدیدآورندگان این کتاب