خریداران به همراه کتاب زیر ...
رضا آتش فراز (مترجم)، اقبال شاکری (مترجم)، مجتبی حسینعلی پور (مقدمه) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
100000 ریال 70000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
علی کیوانلو (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم)، حمید رضا مفتخری (مترجم) علی کیوانلو (مترجم)
ناشر: آدینه - 1396
مجید فراهانی، امیرحسین خامنه، فریدون فرداد مجید فراهانی
ناشر: آریانا قلم - 24 فروردین، 1393
احمد برجی، وحید برادران، پیمان زندی احمد برجی
ناشر: آدینه - 1396
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)، سیامک حاجی یخچالی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1390
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1392
استیون رابینز، دیویدای. دی سنزو، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، محمدعلی حمیدرفیعی (مترجم)، بهروز اسراری ارشاد (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1394
محمود گلابچی، عصمت اله نورزایی محمود گلابچی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 14 آبان، 1393
استیون رابینز، علی پارساییان (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) استیون رابینز
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
ترورلئونارد یانگ، اکبر میرحسنی (مترجم)، صفر فضلی (مترجم) ترورلئونارد یانگ
ناشر: اختران - 04 شهریور، 1388