خریداران به همراه کتاب زیر ...
اقبال شاکری (مترجم)، رضا آتش فراز (مترجم)، مجتبی حسینعلی پور (مقدمه) اقبال شاکری (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
100000 ریال 70000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رضا آتش فراز (مترجم)، علی کیوانلو (مترجم)، حمید رضا مفتخری (مترجم) رضا آتش فراز (مترجم)
ناشر: آدینه - 1396
مجید فراهانی، امیرحسین خامنه، فریدون فرداد مجید فراهانی
ناشر: آریانا قلم - 24 فروردین، 1393
محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) محسن ذکایی آشتیانی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1392
احمد برجی، وحید برادران، پیمان زندی احمد برجی
ناشر: آدینه - 1396
دیویدای. دی سنزو، استیون رابینز، بهروز اسراری ارشاد (مترجم)، محمدعلی حمیدرفیعی (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) دیویدای. دی سنزو
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1394
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 1396
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1396
سیامک حاجی یخچالی (مترجم)، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1390
رالف کلایم، محسن ذکایی (مترجم) رالف کلایم
ناشر: آدینه - 29 آذر، 1389