خریداران به همراه کتاب زیر ...
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - مهر 1400
1950000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ایگور هوریس کیوویچ، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) ایگور هوریس کیوویچ
ناشر: علوم رایانه - خرداد 1392
ویکتورماری هوگو، محسن سلیمانی (مترجم) ویکتورماری هوگو
ناشر: افق - خرداد 1400
رسول چهرقانی رسول چهرقانی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - اسفند 1398
آلن ویلسکی، حمید نواب، آلن اپنهایم، قدرت سپیدنام (مترجم) آلن ویلسکی
ناشر: علوم رایانه - مرداد 1400
بنیوت بولت، قدرت سپیدنام (مترجم) بنیوت بولت
ناشر: علوم رایانه - آذر 1400
اکبر ترکاشوند، ناهید ارجمندسادات اکبر ترکاشوند
ناشر: یکان - مهر 1386
ناشر: رشد - تیر 1399
ژوزه ساراماگو، سیدحبیب گوهری راد (مترجم) ژوزه ساراماگو
ناشر: جمهوری - اردیبهشت 1402
سعید نعمتی، فرزانه طهموریان سعید نعمتی
ناشر: امید انقلاب - 1393