خریداران به همراه کتاب زیر ...
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: آدینه - 1391
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکائی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 21 مهر 1388
دومینیک سالواتوره، حمیدرضا ارباب (مترجم) دومینیک سالواتوره
ناشر: نشر نی - 14 اردیبهشت 1401
ناشر: موسسه انتشارات فرازاندیش سبز - 29 دی 1393
موسسه مدیریت پروژه PMI، محسن ذکائی آشتیانی (مترجم) موسسه مدیریت پروژه PMI
ناشر: آدینه - 1391
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 18 اردیبهشت 1400
جمشید اصغری جمشید اصغری
ناشر: کتاب آراد - 1391
دانیل زانتی، مصطفی صالحی نژاد (مترجم) دانیل زانتی
ناشر: نسل نو اندیش - خرداد 1395
جین اوستین، رضا رضایی (مترجم) جین اوستین
ناشر: نشر نی - 18 تیر 1400