خریداران به همراه کتاب زیر ...
دیوید گلدارد، کاترین گلدارد، مینو پرنیانی (مترجم) دیوید گلدارد
ناشر: رشد - 26 شهریور 1397
800000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
آرتور.ای. جانگسما، ویلیام.پی. مک اینیس، ال مارک پیترسون، احمد امیدوار (مترجم)، علی کیمیایی (مترجم) آرتور.ای. جانگسما
ناشر: رشد - 18 مهر 1397
آلن کازدین، پروانه محمدخانی (مترجم)، سعید شاملو (مترجم) آلن کازدین
ناشر: رشد - 2 اسفند 1388
الهه محمداسماعیل الهه محمداسماعیل
ناشر: دانژه - 16 فروردین 1400
فرحناز فرهمندفر (ویراستار)، سیما شهیم (تهیه و تنظیم) فرحناز فرهمندفر (ویراستار)
ناشر: دانشگاه شیراز - 28 دی 1390
آن لولین، لورین ایگیو آن لولین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 اردیبهشت 1394
گری لندرت، فروزنده داورپناه (مترجم) گری لندرت
ناشر: رشد - 17 شهریور 1399
مارک داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 12 تیر 1401
آویوا لیتون، بانی مارک گلدستاین، حمید علیزاده (مترجم)، فروزنده داورپناه (ویراستار)، مایکل چسورت (نقاش) آویوا لیتون
ناشر: جوانه رشد - 24 اردیبهشت 1384
ناشر: کتاب ارجمند - مهر 1395