خریداران به همراه کتاب زیر ...
هرمن چارلز فیشمن، سالوادور مینوچین، فرشاد بهاری (مترجم)، فرح سیا (مترجم) هرمن چارلز فیشمن
ناشر: رشد - 3 اردیبهشت 1400
1400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سالوادور مینوچین، مایکل پی. نیکلز سالوادور مینوچین
ناشر: جنگل، جاودانه - آبان 1394
سالوادور مینوچین، باقر ثنائی (مترجم) سالوادور مینوچین
ناشر: امیرکبیر - 17 فروردین 1399
سالوادور مینوچین، باقر ثنائی (مترجم) سالوادور مینوچین
ناشر: امیرکبیر - 17 فروردین 1399
سوسن سیف، مهرانگیز شعاع کاظمی سوسن سیف
ناشر: پازینه - 15 فروردین 1389
جی هیلی، باقر ثنائی (مترجم) جی هیلی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 26 اسفند 1398
جوزف میکوچی، مهشید یاسایی (مترجم) جوزف میکوچی
ناشر: ققنوس - 23 فروردین 1400
مونیکا مک گولدریک، رندی گرسون، سیلویا شلن برگر، فرشاد بهاری (مترجم) مونیکا مک گولدریک
ناشر: دانژه - 29 خرداد 1399
مایکل پی. نیکلز، محسن دهقانی (مترجم)، سمیه محمدی (مترجم)، آناهیتا گنجوی (مترجم) مایکل پی. نیکلز
ناشر: رشد، دانژه - 21 تیر 1398
مارجوری ویشار، جفری ای. یانگ، جانت اس. کلوسکو، زهرا اندوز (مترجم)، حسن حمیدپور (مترجم) مارجوری ویشار
ناشر: کتاب ارجمند - 29 آبان 1400