خریداران به همراه کتاب زیر ...
حیدر تقی لو، علی عدالت حیدر تقی لو
ناشر: آوای نور - 20 مرداد 1392
220000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فرید مرادی نژاد فرید مرادی نژاد
ناشر: فرهنگ جامع - 17 آذر 1393
ناشر: فرهنگ جامع - 11 شهریور 1393
ریچارد بیرد، جکی ماتئوس، اندرو میکولاجسکی، سهیلا نوری (مترجم)، علیرضا نوری (مترجم)، سمیرا نوری (مترجم)، ماشاالله آپادانا (ویراستار) ریچارد بیرد
ناشر: آییژ - 16 مهر 1388
ناصر مجنون حسینی، داریوش مظاهری ناصر مجنون حسینی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 28 اردیبهشت 1388
واحدتحقیقات وانتشارات مجتمع آموزشی وفنی تهران، مالک قاسمی، شهرام صداقت حور واحدتحقیقات وانتشارات مجتمع آموزشی وفنی تهران
ناشر: دیباگران تهران - 7 اسفند 1386
مصباح بابالار (مترجم)، محسن پیرمرادیان (مترجم) مصباح بابالار (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 28 اردیبهشت 1388
جمشید حکمتی، جمشید مظاهری نیا (ویراستار) جمشید حکمتی
ناشر: علمی و فنی - 9 آذر 1399
لوراویلیامز رایس، رابرت رایس، فرشاد امیراصلانی (مترجم) لوراویلیامز رایس
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 19 اسفند 1387
پنی هیمز، پروین قائمی (مترجم) پنی هیمز
ناشر: معیار علم - 1395