خریداران به همراه کتاب زیر ...
جیمزای.ا. جان، علی اکبر عالم رجبی (مترجم) جیمزای.ا. جان
ناشر: دانشگاه صنعتی - شهریور 1399
850000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دیوید دویت، فرانک این کروپرا، علی اصغر رستمی (مترجم) دیوید دویت
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان - بهمن 1393
نصیر تقی زاده، احمد رضی (ویراستار) نصیر تقی زاده
ناشر: دانشگاه گیلان - بهمن 1390
ناشر: دانشگاه خوارزمی - شهریور 1394
آرسی هیبلر، عباس راستگو (مترجم)، محمدمهدی هیهات (مترجم)، آرش بهرام پور (ویراستار)، جمشید مظاهری نیا (ویراستار)، اکبر شاهمرادی (ویراستار)، اکرم کبکی (ویراستار)، عماد عزتی (ویراستار) آرسی هیبلر
ناشر: علمی و فنی - آبان 1391
مارس فونتانا، احمد ساعتچی (مترجم) مارس فونتانا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - اسفند 1401
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - خرداد 1393
اکتاولونسپیل پیل، مرتضی سهرابی (مترجم) اکتاولونسپیل پیل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1402
اوکتاو لونسپیل، مرتضی سهرابی (مترجم) اوکتاو لونسپیل
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1400