خریداران به همراه کتاب زیر ...
آرتورامانوئل کریستن سن، ذبیح الله صفا (مترجم) آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: هیرمند - 24 فروردین 1389
95000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مری بویس، کای بار، آسموسن، فریدون وهمن (مترجم) مری بویس
ناشر: نشر ثالث - 16 مرداد 1389
آرتورامانوئل کریستن سن، ژاله آموزگار (مترجم) آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: نشر چشمه - 20 بهمن 1398
ناشر: ققنوس - 26 خرداد 1400
جهانگیر اوشیدری، فریدون فاطمی (ویراستار) جهانگیر اوشیدری
ناشر: نشر مرکز - آذر 1394
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: معین - 20 دی 1401
جان راسل هینلز، ژاله آموزگار (مترجم)، احمد تفضلی (مترجم) جان راسل هینلز
ناشر: نشر چشمه - 12 تیر 1401
والتربرونرهرمان هنینگ، کامران فانی (مترجم)، فتح الله مجتبایی (مقدمه) والتربرونرهرمان هنینگ
ناشر: معین - 23 آذر 1390
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: نشر چشمه - 24 اسفند 1389
کتایون مزداپور، فرزانه گشتاسب کتایون مزداپور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1395