خریداران به همراه کتاب زیر ...
لوسی مود مونتگمری، سارا قدیانی (مترجم)، رویا همایون روز (ویراستار) لوسی مود مونتگمری
ناشر: قدیانی - دی 1402
1200000 ریال 1080000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دانیل دفو، محسن سلیمانی (مترجم)، مری کالورت(بازنویسی) دانیل دفو
ناشر: افق - شهریور 1401
چارلز دیکنز، محسن فرزاد (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) چارلز دیکنز
ناشر: افق - بهمن 1400
احمد شاملو(شاعر) احمد شاملو(شاعر)
ناشر: نگاه - بهمن 1401
ناشر: موج - بهمن 1398
دفنی دوموریه، آذرمیدخت معبودی (مترجم) دفنی دوموریه
ناشر: جامی، فرهنگ نشر نو - بهمن 1396
ناصر کشاورز(شاعر) ناصر کشاورز(شاعر)
ناشر: قدیانی - دی 1402
ناصر کشاورز(شاعر) ناصر کشاورز(شاعر)
ناشر: قدیانی - دی 1402
ناشر: قدیانی - آبان 1401
تونی ابت، پریسا همایون روز (مترجم) تونی ابت
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - شهریور 1393