خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد داودی محمد داودی
ناشر: دفترنشرمعارف - 4 مرداد 1400
300000 ریال 255000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 17 مرداد 1400
مهدی علیزاده، محمد عالم زاده نوری، مهدی احمدپور، محمدرضا فلاح، محمدرضا مظاهری سیف، علی مهدوی فرید مهدی علیزاده
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 30 مرداد 1399
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - 13 آذر 1394
حسن عبدی، رحیم ناروئی نصرتی حسن عبدی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 26 شهریور 1399
احمدحسین شریفی احمدحسین شریفی
ناشر: دفترنشرمعارف - 6 مرداد 1400
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
عنایت الله شریفی عنایت الله شریفی
ناشر: دفترنشرمعارف - 3 مهر 1399
نصرالله پورجوادی نصرالله پورجوادی
ناشر: فرهنگ معاصر - خرداد 1395
محمد دهریزی محمد دهریزی
ناشر: قو - 3 آبان 1399