خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارتین کین، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، طیبه صالحی (ویراستار) مارتین کین
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 22 مرداد 1399
800000 ریال 350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، دیتر مولر (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 13 شهریور 1392
اریش اوبلاکر، مانفرد کوستکا (نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - اردیبهشت 1396
ریچارد اسکاری، احمد خویشتن دارلنگرودی (مترجم) ریچارد اسکاری
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 5 مرداد 1392
استوارت راس، علیرضا شریفی راد (مترجم)، مهین محتاج (مترجم) استوارت راس
ناشر: دلهام - 12 بهمن 1398
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا(نقاش)، یوآخیم کناپه(نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 29 آذر 1399
جوانا کول، رضوان دزفولی (مترجم)، احمد بروجردی (ویراستار)، سعید سعادت (ویراستار)، بروس دگن (تصویرگر) جوانا کول
ناشر: نشرافق، کتابهای فندق - 5 دی 1391
ناشر: دانش پژوهان جوان - 24 آذر 1393
کلودیاابرهارت متسگر، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، یوآخیم کناپه (نقاش) کلودیاابرهارت متسگر
ناشر: قدیانی - اردیبهشت 1397
مریم میرزاخانی، رویا بهشتی زواره مریم میرزاخانی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 25 اردیبهشت 1401