خریداران به همراه کتاب زیر ...
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد ال رایوست، کلیفورد استین، علی دهقان طرزه (مترجم) تامس کورمن
ناشر: نص - 1401
2090000 ریال 1881000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کلیفورد استین، توماس کرمن، چارلز لیزرسون، رونالد ریوست، علی دهقان طرزه (مترجم)، یحیی تابش(زیرنظر) کلیفورد استین
ناشر: نص - 1399
ناشر: فاطمی - 10 اردیبهشت 1400
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) تامس کورمن
ناشر: علوم رایانه - 29 فروردین 1389
موریس مانو، قدرت الله سپیدنام (مترجم) موریس مانو
ناشر: باغانی، انتشارات خراسان - 15 خرداد 1400
بهروز قلی زاده، محمد ایزدی (ویراستار) بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 13 بهمن 1401
رالف گریمالدی، محمدعلی رضوانی (مترجم) رالف گریمالدی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - 1 اردیبهشت 1394
محمد قدسی، آیدین نصیری شرق محمد قدسی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 11 اسفند 1401
رالف گریمالدی، بیژن شمس (مترجم)، محمدعلی رضوانی (مترجم) رالف گریمالدی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 1401