خریداران به همراه کتاب زیر ...
احسان ملکیان، سید محمدحسین هاشمی نژاد (ویراستار) احسان ملکیان
ناشر: نص - 1396
1390000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اندرو تانن باوم، حسین پدرام (مترجم)، علیرضا زارع پور (مترجم)، احسان ملکیان (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 30 دی 1391
احسان ملکیان، شکیبا ضیایی (ویراستار)، هادی پیشرفت (ویراستار) احسان ملکیان
ناشر: نص - 11 آذر 1391
اندرو تانن باوم، دیوید ج. ودرال، علیرضا زارع پور (مترجم)، احسان ملکیان (مترجم) اندرو تانن باوم
ناشر: نص - 28 مرداد 1398
احسان ملکیان، علی ذاکرالحسینی احسان ملکیان
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - آذر 1395
آندرواس تننباوم، دیوید ج. ودرال، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم)، قدرت الله سپیدنام (مترجم) آندرواس تننباوم
ناشر: علوم رایانه - 13 آذر 1391
ریچارد نیپولتان، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) ریچارد نیپولتان
ناشر: علوم رایانه - 15 فروردین 1399
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 2 مهر 1401
مصطفی حق جو مصطفی حق جو
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1392