خریداران به همراه کتاب زیر ...
محمد آراسته خو، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی (تهیه کننده) محمد آراسته خو
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 اردیبهشت 1392
340000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
شهلا کاظمی پور، سیدمهدی موسی کاظمی (ویراستار) شهلا کاظمی پور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 تیر 1400
یوسف کریمی، علی اکبر سیف (ویراستار) یوسف کریمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 مهر 1399
منصور بدری فر منصور بدری فر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
ناصر فکوهی ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی - 27 بهمن 1400
جان هانیگان، انور محمدی (مترجم) جان هانیگان
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند 1394
نیره توکلی (ویراستار)، غلامرضا ارجمندی(گردآورنده) نیره توکلی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
بنفشه برخوردار بنفشه برخوردار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 شهریور 1401
لوراام. اهرن، رضا مقدم کیا (مترجم) لوراام. اهرن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1396
عباس مصلی نژاد عباس مصلی نژاد
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 1398