خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: افق - 4 شهریور 1387
10000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
میلادا اشتوویچکووا، اردشیر نیک پور (مترجم)، دانا اشتوویچکووا (مترجم)، نازلی خلیلی (مترجم) میلادا اشتوویچکووا
ناشر: امیرکبیر، کتابهای شکوفه - 1382
آنجلا رویستون، امیر صالحی طالقانی (مترجم) آنجلا رویستون
ناشر: افق - 4 شهریور 1387
اکبر دهقان فردوس اکبر دهقان فردوس
ناشر: علمی و فرهنگی - 1382
آلبرت بریل، طیبه سادات صالحی (مترجم)، مرضیه سادات صالحی (مترجم)، معصومه آبادی (ویراستار) آلبرت بریل
ناشر: بروج - 23 آبان 1391
آلسیا، عاطفه خیاطی (مترجم) آلسیا
ناشر: امیرکبیر - 20 بهمن 1389
سیدجمال حیدری سیدجمال حیدری
ناشر: سروش - 6 مهر 1384
هوشنگ اشترانی، شادی عشقی (تصویرگر) هوشنگ اشترانی
ناشر: مفاهیم - 21 تیر 1391
ناشر: نورسان - 29 مرداد 1385
رضا شیرازی، حسین صالح، مهدی مرادحاصل رضا شیرازی
ناشر: پیام آزادی - 15 اسفند 1390