خریداران به همراه کتاب زیر ...
پل مک فدریز، مهدی محمدی زنجانی (مترجم) پل مک فدریز
ناشر: عابد، نقش سیمرغ - 23 دی 1392
350000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
فیث ومین، ربابه صیاد (مترجم) فیث ومین
ناشر: عابد، نقش سیمرغ - 1391
ایلین مارمل، امیر فروزنده دهکردی (مترجم) ایلین مارمل
ناشر: عابد، نقش سیمرغ - 25 دی 1392
علی بصیریان جهرمی، حسین نامی، مازیار زاهدی سرشت، بهروز تبریزیان، علی کیوانلوشهرستانکی علی بصیریان جهرمی
ناشر: داور - 18 مرداد 1389
سیدمحمد سیدحسینی سیدمحمد سیدحسینی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 10 اسفند 1398
لوئیس تئودور، رابرت جی کانز، رضا علیزاده (مترجم)، جواد ملکوتی خواه (مترجم)، محمدکاظم کوهی (مترجم) لوئیس تئودور
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 18 بهمن 1390
اسفندیار سعادت اسفندیار سعادت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 بهمن 1401
رامین رحمانی اهرنجانی، علی قربان پور آرانی رامین رحمانی اهرنجانی
ناشر: کتاب دانشگاهی - اسفند 1397
محمدعلی بابایی زکلیکی محمدعلی بابایی زکلیکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1396