خریداران به همراه کتاب زیر ...
ویرجینیا وولف، لئونارد وولف (مقدمه) ویرجینیا وولف
ناشر: قطره - آذر 1395
200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ویرجینیا وولف، صفورا نوربخش (مترجم) ویرجینیا وولف
ناشر: نیلوفر - 29 تیر 1398
خورخه لوئیس بورخس، کاوه سیدحسینی (مترجم) خورخه لوئیس بورخس
ناشر: نیلوفر - 7 دی 1399
سیلویا پلت(شاعر)، فرانسیس مک کالو(تدوین) سیلویا پلت(شاعر)
ناشر: نشر نی - 22 دی 1398
ویرجینیا وولف ویرجینیا وولف
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 19 آذر 1399
نیکوس کازانتزاکیس، منیر جزنی (مترجم) نیکوس کازانتزاکیس
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - خرداد 1398
لارنس استرن، ابراهیم یونسی (مترجم) لارنس استرن
ناشر: نگاه - 28 آبان 1399
دوریس می. لسینگ دوریس می. لسینگ
ناشر: ماهی - تیر 1394
ایتالو کالوینو ایتالو کالوینو
ناشر: نشر چشمه - 1 مهر 1399
رولان بارت، پیام یزدانجو (مترجم) رولان بارت
ناشر: نشر مرکز - 24 آذر 1399