خریداران به همراه کتاب زیر ...
اونجلین مچلین، رضا شیرمرز (مترجم) اونجلین مچلین
ناشر: قطره - 13 آذر 1400
650000 ریال 540000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ملیسا برودر، لی مایکل کان ملیسا برودر
ناشر: روزبهان - 8 آذر 1400
استلا آدلر، احمد دامود (مترجم) استلا آدلر
ناشر: نشر مرکز - 15 تیر 1399
هانری بوسو، کلود شالاگیه، قطب الدین صادقی (مترجم) هانری بوسو
ناشر: قطره - 7 بهمن 1400
کانستانتین سرگی یویچ استانیسلاوسکی، مهین اسکویی (مترجم) کانستانتین سرگی یویچ استانیسلاوسکی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - مرداد 1395
داود دانشور داود دانشور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 بهمن 1398
رضا شیرمرز رضا شیرمرز
ناشر: قطره - 11 خرداد 1399
لیتز پیسک، ناصر آقایی (مترجم) لیتز پیسک
ناشر: سروش - 14 آذر 1400
مایکل کین، سعید کشن فلاح (مترجم)، محمدباقر قهرمانی (مترجم) مایکل کین
ناشر: سوره مهر - 11 خرداد 1393