خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارجوری بولتن، رضا شیرمرز (مترجم) مارجوری بولتن
ناشر: شرکت نشر قطره - مرداد 1402
1450000 ریال 1305000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدکریم کواز، حسین سیدی (مترجم) محمدکریم کواز
ناشر: سخن - اردیبهشت 1387
مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص
ناشر: شرکت نشر قطره - آبان 1401
ژان ماری توماسو، نادعلی همدانی (مترجم) ژان ماری توماسو
ناشر: قطره - آذر 1386
میشل پرونر میشل پرونر
ناشر: قطره - اسفند 1395
کیمبرلی ایلم، فرزان سجودی (مترجم) کیمبرلی ایلم
ناشر: شرکت نشر قطره - اردیبهشت 1401
مهدیه احمدساوجی (ویراستار) مهدیه احمدساوجی (ویراستار)
ناشر: دفتر شعر و داستان - اردیبهشت 1384
اورسون اسکات کارد، پریسا خسروی سامانی (مترجم) اورسون اسکات کارد
ناشر: رسش - 1391