خریداران به همراه کتاب زیر ...
دبراسوزان هپنی چاوولا، هایده غلامی (مترجم) دبراسوزان هپنی چاوولا
ناشر: پیکان - خرداد 1395
95000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
کریستال دفریتاس، سارا رئیسی طوسی (مترجم) کریستال دفریتاس
ناشر: موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - اسفند 1400
کارل پیک هارت، مسعود حاجی زاده (مترجم) کارل پیک هارت
ناشر: موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - اسفند 1400
کیت کلی، فرزانه نوری (مترجم) کیت کلی
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1394
جو فراست، مهبد ابراهیمی (مترجم)، محمدولی سهامی(زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - 1402
ایلین مزلیش، آدل فیبر، مژگان جهانگیر (مترجم) ایلین مزلیش
ناشر: شرکت نشر قطره - فروردین 1403
رگینا فینکه، لی لا لفظی (مترجم)، سیما سلمان(بازنویسی) رگینا فینکه
ناشر: ذکر - خرداد 1402
دن وینهاوس، اکرم قیطاسی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار) دن وینهاوس
ناشر: صابرین - اسفند 1402
جنت گالانت، رابین گلداستاین، مینا اخباری آزاد (مترجم)، مینا غرویان (ویراستار) جنت گالانت
ناشر: صابرین - آبان 1399
هال ادوارد رانکل، اکرم کرمی (مترجم)، محبوبه کرمی (ویراستار) هال ادوارد رانکل
ناشر: صابرین - اردیبهشت 1403