خریداران به همراه کتاب زیر ...
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 4 تیر 1401
2200000 ریال 1760000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1400
استیون سیدمن، هادی جلیلی (مترجم) استیون سیدمن
ناشر: نشر نی - 15 شهریور 1401
ترزال. بیکر ترزال. بیکر
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1398
حمیدرضا جلالی پور حمیدرضا جلالی پور
ناشر: نشر نی - 30 مهر 1398
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم) یان کرایب
ناشر: آگه - 22 دی 1401
گرچن راس من، کاترین مارشال، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) گرچن راس من
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 18 بهمن 1395
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - 15 آذر 1400
انسلم استراوس، جولیت کربین، ابراهیم افشار (مترجم) انسلم استراوس
ناشر: نشر نی - 24 مرداد 1401