خریداران به همراه کتاب زیر ...
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 12 اردیبهشت 1400
1240000 ریال 992000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1400
استیون سیدمن استیون سیدمن
ناشر: نشر نی - 16 مهر 1398
ترزال. بیکر ترزال. بیکر
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1398
حمیدرضا جلالی پور حمیدرضا جلالی پور
ناشر: نشر نی - 30 مهر 1398
جولیت کربین، انسلم استراوس جولیت کربین
ناشر: نشر نی - 30 مهر 1398
کلوس کریپندورف کلوس کریپندورف
ناشر: نشر نی - آبان 1394
آندرو میلنر، جف براویت آندرو میلنر
ناشر: ققنوس - آبان 1397
یان کرایب، عباس مخبر (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) یان کرایب
ناشر: آگه - 28 مرداد 1399