خریداران به همراه کتاب زیر ...
آنتونی استور، غلامحسین معتمدی (مترجم) آنتونی استور
ناشر: نشر مرکز - 9 اردیبهشت 1398
455000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اژسبت شونی، نصرت الله مهرگان (مترجم) اژسبت شونی
ناشر: نشر چشمه - 25 دی 1389
کارل ریموند پوپر، عباس باقری (مترجم) کارل ریموند پوپر
ناشر: نشر نی - 19 مهر 1401
پل گریفیث، کیوان میرهادی (مترجم) پل گریفیث
ناشر: افکار - 5 اسفند 1386
لئونارد برنشتاین، مصطفی کمال پور تراب (مترجم) لئونارد برنشتاین
ناشر: نشر چشمه - 25 فروردین 1389
ناشر: آیدین - 25 خرداد 1387
گاردنر رید، کیوان پهلوان (مترجم) گاردنر رید
ناشر: علم - مهر 1394
ناشر: موج - 27 اردیبهشت 1384
صادق رشیدی صادق رشیدی
ناشر: علم - 18 فروردین 1393
دارن هنلی، تیم لی هریو، زهره زاهدی (مترجم) دارن هنلی
ناشر: کتاب نشر نیکا - 22 شهریور 1389