خریداران به همراه کتاب زیر ...
دونالد نورمن سول، سینا قربانلو (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) دونالد نورمن سول
ناشر: مبلغان - 03 اردیبهشت، 1390
270000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جو اوئن، سینا قربانلو (مترجم)، احمد ارژمند (ویراستار) جو اوئن
ناشر: مبلغان - 22 تیر، 1398
ناشر: مبلغان - 04 دی، 1391
ریچارد تمپلار، مجید نوریان (مترجم) ریچارد تمپلار
ناشر: مبلغان - 29 تیر، 1398
مت هیگ، احمد روستا (مترجم)، فاطمه اللهیاری (مترجم)، حسین رسولی (ویراستار)، سیدامیرمهدی اصغری (ویراستار) مت هیگ
ناشر: سیته - 20 مرداد، 1392
کنت بلانچارد، استیون گوتری، رضا افتخاری (مترجم) کنت بلانچارد
ناشر: رسا - 20 شهریور، 1386
گروه نویسندگان دانشگاه هاروارد، بهاره واثق (مترجم)، مهدی فتاحی (مترجم) گروه نویسندگان دانشگاه هاروارد
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 01 مهر، 1398
دنیس هیگینز، علی عبداللهی (مترجم)، معصومه جباری (ویراستار) دنیس هیگینز
ناشر: سیته - 20 مهر، 1390
ناشر: مبلغان - شهریور، 1397
مجید نوریان (مترجم)، سارا نظری (ویراستار) مجید نوریان (مترجم)
ناشر: مبلغان - 1394