خریداران به همراه کتاب زیر ...
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1399
500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1399
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - دی 1398
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 27 اسفند 1399
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 20 تیر 1401
ناشر: چالش - 19 آذر 1401
مارک داگلاس، احسان سپهریان (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 21 آذر 1401
رضا تهرانی، روح الله رهنما رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 8 خرداد 1401
علی خردمند علی خردمند
ناشر: چالش - 22 بهمن 1399
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401