خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان آر. نوفسینگر، حجت بهادری (مترجم)، علی سلیمان پور (مترجم) جان آر. نوفسینگر
ناشر: چالش - 13 آذر، 1392
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 02 مرداد، 1396
ناشر: چالش - 06 خرداد، 1392
مارک داگلاس، ریحانه هاشم پور (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 1396
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر، 1394
سلمان امین سلمان امین
ناشر: چالش - خرداد، 1395
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 1396
الکساندر الدر، مانی مرادی (مترجم)، میثم پیری (مترجم) الکساندر الدر
ناشر: چالش - 1394
جک دی. شواگر، محمدکریم طهماسبی (مترجم)، جواد ثابت نژاد (مترجم)، نفیسه حبیبی (ویراستار) جک دی. شواگر
ناشر: چالش - 1396
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1395