خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان آر. نوفسینگر، حجت بهادری (مترجم)، علی سلیمان پور (مترجم) جان آر. نوفسینگر
ناشر: چالش - 13 آذر، 1392
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 02 مرداد، 1396
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 1396
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر، 1394
جک دی. شواگر، محمدکریم طهماسبی (مترجم)، جواد ثابت نژاد (مترجم)، نفیسه حبیبی (ویراستار) جک دی. شواگر
ناشر: چالش - 1396
سلمان امین سلمان امین
ناشر: چالش - خرداد، 1395
ناشر: چالش - 1396
بنیامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم) بنیامین گراهام
ناشر: چالش - 01 اردیبهشت، 1394
ناشر: چالش - 06 خرداد، 1392
فردچارترز کلی، ناهید سپهرپور (مترجم) فردچارترز کلی
ناشر: پیک آوین - 16 مرداد، 1392