خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان آر. نوفسینگر، حجت بهادری (مترجم)، علی سلیمان پور (مترجم) جان آر. نوفسینگر
ناشر: چالش - 13 آذر، 1392
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سلمان امین سلمان امین
ناشر: چالش - خرداد، 1395
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 02 مرداد، 1396
ناشر: چالش - 06 خرداد، 1392
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1395
فردچارترز کلی، ناهید سپهرپور (مترجم) فردچارترز کلی
ناشر: پیک آوین - 1397
ناشر: چالش - مهر، 1396
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1397
توماس ویتنر، آندرئاس فریچ توماس ویتنر
ناشر: چالش - مرداد، 1395
بنیامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم) بنیامین گراهام
ناشر: چالش - 01 اردیبهشت، 1394