خریداران به همراه کتاب زیر ...
جان آر. نوفسینگر، حجت بهادری (مترجم)، علی سلیمان پور (مترجم) جان آر. نوفسینگر
ناشر: چالش - 13 آذر، 1392
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سلمان امین سلمان امین
ناشر: چالش - خرداد، 1395
نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم) نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 02 مرداد، 1396
ناشر: چالش - 06 خرداد، 1392
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1395
فردچارترز کلی، ناهید سپهرپور (مترجم) فردچارترز کلی
ناشر: پیک آوین - 16 مرداد، 1392
مارک داگلاس، ریحانه هاشم پور (مترجم) مارک داگلاس
ناشر: چالش - 1396
بنیامین گراهام، سعید سعادتیان (مترجم) بنیامین گراهام
ناشر: چالش - 01 اردیبهشت، 1394
حمید رضازاده، یحیی خوشرنگ حمید رضازاده
ناشر: چالش - 20 بهمن، 1392
مارک فیشر مارک فیشر
ناشر: چالش - مرداد، 1395