خریداران به همراه کتاب زیر ...
شهرام خسروی شهرام خسروی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1395
100000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ولفگانگ ریندلر، رضا منصوری (مترجم)، حسین معصومی همدانی (مترجم) ولفگانگ ریندلر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 14 مهر 1394
آلبرت اینشتین آلبرت اینشتین
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 14 دی 1393
رابرت رسنیک، جعفر گودرزی (مترجم) رابرت رسنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
جیمزهاپوود جینز، علیقلی بیانی (مترجم) جیمزهاپوود جینز
ناشر: علمی و فرهنگی - 9 دی 1392
ویلیام مک گلین، محسن سربیشه ای (مترجم)، فاطمه اشرف مقیمی (مترجم)، جعفر گودرزی (ویراستار) ویلیام مک گلین
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 4 دی 1389
ا.و جوشی، محسن سربیشه ای (مترجم)، سیدابوالقاسم بزرگ نیا (ویراستار) ا.و جوشی
ناشر: به نشر - 2 مرداد 1391
جوزف مک اوی، مجتبی سلطانی (مترجم) جوزف مک اوی
ناشر: شیرازه - 20 مرداد 1392
ناشر: نوید شیراز - اردیبهشت 1395
امیر.دی اکزل، لادن شریعت زاده (مترجم) امیر.دی اکزل
ناشر: نسل نو اندیش - 29 شهریور 1399